Overskrift

Opfølgning på blogosfære status

I slutning af maj, trak Stefan statistik ud af databasen på Overskrift.dk. Det blev til endnu en status på den danske blogosfære. Begrebet “den aktive blog” er blevet vendt et par gange siden, idet det må være op til den enkeltes fortolkning om en blog er aktiv hvis der ikke har været skrevet på den i en måned eller i et år. Her er et værktøj til dig:
Posting aktivitet på danske blogs de sidste 2 år
Grafen viser hvor mange blogs der holdes “friske” – opad tælles antallet af weblogs, og henad aflæses antallet af måneder der er gået siden der sidst er skrevet et indlæg. Et eksempel: Søjlen over 5-tallet viser antallet af blogs der er postet på indenfor de sidste 5 måneder – så hvis du mener at en blog er at betragte som “død” efter 5 måneder uden aktivitet, er der altså ca. 8000 aktive danske blogs. Hvis vi antager at en blog er aktiv, indtil der ikke er skrevet på den de sidste 12 måneder, vil antallet af aktive blogs altså være ca. 11.000.

Det skal måske nævnes at dette er en opgørelse pr. d. 22. september 2006

Exit mobile version