9% af danskerne blogger (-agtigt)

Danmarks statistikSom nævnt en række steder, har Danmarks Statistik offentliggjort tal for danskernes internetbrug, og flere har bidt mærke i et af resultaterne – 9% blogger (10% af danske mænd og 8% af danske kvinder). Vi er lidt statistik/kurve-tossede og kigger derfor lidt nærmere på tallene..

Jf. varedeklarationen er undersøgelsen foretaget ved telefoninterviews – 1000 stk. pr. måned i januar til marts og 3000 stk. i april måned. Personer i alderen 16-74 år er blevet spurgt, og inddelt i aldersgrupperne:

 • 16-19 årige (241.474)
 • 20-39 årige (1.178.619)
 • 40-59 årige (1.382.328)
 • 60-74 årige (804.084)

tallene i parantes angiver befolkningstallet pr. 1. Januar 2008 iflg. Danmarks statistik – altså en måling blandt ialt 3.606.505 personer.

Undersøgelsen hedder: Brug af internet til kommunikationsformål efter type og kommunikationsformål -pct. af dem der har benyttet internet inden for de seneste tre måneder“. Her synes vi jo at den sidste krølle er forholdsvis interessant idet den kræver opslag i en anden undersøgelse der fortæller hvor meget de forskellige aldersgrupper har benyttet internet de sidste 3 måneder. Tallene fordeler sig således:

 • 16-19 (98% x 241.474 = 236.645 personer)
 • 20-39 (96% x 1.178.619 = 1.131.474 personer)
 • 40-59 (87% x 1.382.328 = 1.202.625 personer)
 • 60-74 (54% x 804.084 = 434.205 personer)

Eller ialt 3.004.949 personer indgår i de 9 og 22 pct. der hhv. har skrevet og læst blogs indenfor de sidste 3 måneder. Det burde altså betyde at ca. 270.445 personer har en blog og 661.088 personer har læst dem (undersøgelsen angiver ikke om forfattere indgår i mængden af læsere). Aldersfordelingen på forfatterne er således udlagt:

 •  16-19 (17% x 236.645 = 40.230 blogs)
 • 20-39 (14% x 1.131.474 = 158.406 blogs)
 • 40-59 (4% x 1.202.625 = 48.105 blogs)
 • 60-74 (2% x 804.084 = 16.082 blogs)

Med forbehold for den heltalsafrunding tallene fra Danmarks Statistik angiver burde der altså findes 262.823 blogs skrevet af danskere. Med 5.475.791 danskere den 1. januar, må andelen af danskere der blogger altså ligge omkring (262.823 blogs / 5.475.791 * 100) 4,8 % eller nogenlunde halvdelen af det undersøgelsen iøvrigt er taget til indtægt for at påvise.

Undersøgelsen angiver forøvrigt heller ikke hvilke spørgsmål der er stillet, og kvalificerer dermed ikke respondenterne (ved de hvad en blog er?). Det er altså svært, entydigt, at afgøre om alle de adspurgte har svaret på om de selv har en blog, har kommenteret på en blog eller måske på et diskussionsforum. Vi mener ikke at undersøgelsen angiver at der findes i omegnen af 262.823 blogs fra danskeres hånd – blot at der er 262.823 mennesker som mener at de har blogget.