Folkemødeanalyse 2024: AI og nationalt beredskab optager flere

Ligesom tidligere år, analyserer Overskrift hvordan Folkemødet er forløbet på online og sociale medier.

Trafikken på X er stilnet en del af, men fylder, i antal, stadig en hel del under selve folkemødet. AI og kunstig intelligens var, som ventet, et stort diskussionsemne på flere scener og i sociale kanaler. Derudover blev national sikkerhed et emne – også forstærket af pressemødet fra Forsvarsministeren og Beredsskabsstyrelsen lørdag, hvor befolkningen blev bedt om at opbygge individuelt beredskab, til at kunne klare sig uden strøm og vand i 3 døgn.

For første gang omfatter denne årlige folkemødeopsamling også en emne-analyse foretaget med støtte fra AI sidst i gennemgangen. Til gengæld er det nok en af de sidste gange du kan læse X benævnt Twitter i en folkemødeopsamling.

X vs. LinkedIn

Tæller vi antal indlæg pr. dag på tværs af LinkedIn og X (tidligere Twitter), gentager billedet sig fra 2023: Op til Folkemødet annoncerer deltagerne deres ankomst på LinkedIn og for at fortælle om deres spændende aktiviteter de  kommer til at afholde eller vil deltager i. Undervejs griber man i højere grad telefonen og kommunikerer i kortere budskaber på X.

Antal omtaler pr. dag i Folkemøde-ugen, fordelt på LinkedIn og X (Twitter).

Stadig forvirring om det “rigtige” Twitter hashtag

Omtalerne er baseret på alle indlæg der nævner folkemødet eller bruger hashtag #fmdk. En pudsig tradition, der bare ikke VIL dø, er brugen af hashtagget #fm24.

Det gælder særligt den sædvanlige fælde, som mange er faldet i, med at anvende #fm24 som egentlig er knyttet til PC-spillet Football Manager 2024. Andre hashtag-varianter som er blevet anvendt i år er bl.a. #fmdk24, #fmdk2024 og #folkemoedet.

De mest debatskabende om folkemødet på Twitter

Det er jo ikke nok som organisation eller person at skrive en masse tweets, man skal jo gerne have budskaberne ud og leve og skabe debat, så i stedet for at analysere hvilke Twitter profiler som har tweetet flest gange under Folkemødet, ser vi her på hvor mange retweets, eller reposts som det vist efterhånden hedder i X-verdenen – de enkelt profilers indlæg har opnået i alt.

Der er analyseret for hele i Folkemøde-ugen (dvs. fra mandag d. 10/6 til og med søndag d. 16/6 2024), som en indikator for hvor “debatskabende de har været”.

Listerne bliver til ved at tælle retweets af indlæg på tværs af alle X-posts, der nævner Folkemødet eller anvender #fmdk eller #folkemøde.

Organisationer som er nået langt ud med holdninger på Twitter

Havde man fulgt med på vores daglige tweets om top-samtalestartere inkluderer de mest omtalte: DannerDk, EuropaBev, frihedsbrevet, laegeforeningen og DanskePatienter.

Personer som er nået langt ud med holdninger på Twitter

Tilsvarende for personer: Susanne Maria Lamhauge (Danner), Eva Gregersen, Camilla Rathcke (Lægeforeningen), Bente Sorgenfrey (bla. Europabevægelsen) og Kent Damsgaard (Forsikring & Pension).

De mest taggede på X

Tilsvarende analyseres for profiler som er blevet mest tagget, dvs. profiler som er tagget i en tweet tekst, i Folkemøde-ugen, samlet set for deres indlæg.

Organisationer som er blevet tagget mest på Twitter

Ikke så overraskende er selve Folkemøde profilen den mest taggede, mens også igen organisationer som Danner, Europabevægelsen, Frihedsbrevet samt Tænketanken Europa.

Personer som er blevet tagget mest på Twitter

For oversigten over top-taggede personer finder vi bl.a. Camilla Rathcke, Lars Løkke, Mette Marie Yde, Stinus Lindgreen og Sophie Løhde.

Mest omtalte på LinkedIn

Som angivet øverst, anvendte mange organisationer og personer LinkedIn, forud for folkemødet, til at annoncere deres events, deltagelse og ankomst til Allinge. Blandt alle omtaler der nævner folkemødet eller anvender #fmdk-hashtagget på LinkedIn, blev Dansk Erhverv nævnt allerflest gange i folkemøde-ugen 2024.

Mest omtalte organisationer på LinkedIn om folkemødet fra uge 24.

Hvilke emner var mest i fokus på Folkemødet?

Mere interessant er det at få indsigter i – ikke nødvendigvis hvem der sagde mest, blev mest henvist til etc. – men snarere hvilke emner og temaer, som blev diskuteret mest på Folkemødet. Til den analyse får vi hjælp fra AI.

For indhold slået op på Linkedin for dagene, er følgende de mest omtalte emner ifm. Folkemødet:

Nogle af emner er ret oplagte, så som klima, sundhed og uddannelse, men som forholdsvise nye emner er national sikkerhed og vedvarende energi.

Tilsvarende for samtlige X/Twitter posts i dagene omhandlende Folkemødet:

Der er helt naturligt et overlap mellem emner diskuteret på Linkedin kontra Twitter.

Metode

Specifikt anvendes ChatGPT fra OpenAI i seneste version 4o. For samtlige indlæg som omhandler Folkemødet på den ene eller anvende måde, eksporteres alle indlæg fra Twitter hhv. Linkedin til Excel, så ChatGPT kan analysere den store mængde samlede tekst fra indlæggene. Efter lidt sædvanlige frem-og-tilbage dialog med AI’en, begynder den at forstå at det er specifikke emner og temaer, der skal fokuseres på. Bemærk, i denne del af analysen, er det udelukkende indhold fra selve de tre Folkemødedage 13.-15. juni der anvendes.

Som sædvanlig skal man jo lige tage svar fra en AI med et gran salt, men i disse tilfælde virker det dog som ret relevante og korrekte oversigter, uden at AI’en hallucinerer og selv finder på noget.

Er man mere interesseret i hvordan man selv kan anvende AI på store datamængder, mere specifikt indhold fra medie-monitorering, kan du læse nærmere i vores tidligere blog-post “AI: Tal med dine medieovervågningsdata“.