Bibstream – bibliotekernes YouTube tilbud

En efterspørgsel på DONA emaillisten forleden om Google Maps anvendelse i Danmark affødte en mindre mail-storm.
Her på Overskrifts Underskrift har vi da også allerede omtalt en hel del af de danske Google Maps initiativer over tiden, se f.eks. indlæg tag’et med Google Maps. Ja, og så har vi jo selv udarbejdet Google Map Danmarkskort baseret på blog-indlæg der er geografisk placerede.

Noget nyt for mig var dog bibliotekernes videotjeneste, BibStream, som jeg altså ikke havde hørt om før. Det er åbentbart alligevel ikke helt nyt, da det har gået under navnet BibCast tidligere, men er altså netop blevet relanceret i fredags ifølge Business.dk og DR.

Bibstream-forside-400.png

Ideen med BibStream er så vidt jeg kan se to-delt, idet det både skal fungere som et sted at fastholde lokalhistorie via video-indslag optaget og uploadet af brugerne selv i lokalområderne, altså en slags “hyperlokal” brugergenereret videotjeneste via crowd-sourcing for det filmiske græsrodsmiljø. Den anden del, “Biblioteksinfo” går mere på at bibliotekerne selv gerne vil fortælle hvade der sker på bibliotekerne i Danmarks (informationsfilm, forfatterinterviews, temadage etc.), altså snarere en envejs-kommunikations.
Målgruppen omfatter biblioteker og biblioteksbrugere generelt og personer fra det filmiske græsrodsmiljø specifikt.

For at vise hvor de forskellige video-indslag er optaget, anvendes også et Google Map kort på fanebladet “Kort og Doc”, hvor det altså er muligt at finde video-indslag fordelt i kategorierne “kort og doc”, “videoklip” (f.eks. novellefilm), “lokalhistorie” og “Bibinfo”.

Bibstream-kort-400.png

Der er desuden masser af andre Web 2.0-agtige tiltag så som tagging af videoklip, anvendelse af Creative Commons og som det kendes fra YouTube er det også muligt at copy-paste kode, så interessante videoklip kan indsættes på f.eks. sin egen blog.


2 Comments

Comments are closed.