Bliv præmisleverandør på dine nøgleord

Ved det fuldt bookede #lytgodt-morgenmøde, “Lyt og styrk din medlemsorganisation online”, talte også Digital Chef hos Geelmuyden Kiese, Benjamin Rud Elberth. Han leverede en solid række værdifulde råd til organisationer, der ønsker at placere sine synspunkter foran de rigtige øjne. 

Benjamin Rud ElberthMange tænker på at lave meget lækker content til mange penge, men det er ikke nødvendigt i samme omfang, hvis bare man ejer sine nøgleord. Men hvordan gør man det?

Benjamin Rud ElberthPræmisleverandør?

Hvis man er præmisleverandør på sine egne nøgleord, er man kommet rigtig langt. En præmisleverandør bliver altid spurgt når der er en debat. Hvis det bliver snakket om digital politisk kommunikation, så kan man ofte sætte sig ned og vente på at nogen spørger: “Hvad siger Benjamin Elberth om det?”. Det er ikke tilfældigt, men et produkt af en reel indsats Benjamin har gjort for at sætte sig på de rigtige nøgleord.

Sæt dig på nøgleordene

Når dine nøgleord nævnes, kan du vælge at betragte, berige eller at berigtige. Nøgleord kan være hashtags, men de er sværere at eje end ord vi anvender i daglig tale og skrift. Hver eneste gang der eksempelvis tales om social dumping fra meningsfyldte interessenter, skal 3F vælge om de vil berige, berigtige eller betragte. Man forventer faktisk at de kommer ind i samtalen på et tidspunkt, for at hjælpe os alle, med at finde ud af hvad vi skal tænke om det og altså levere præmissen for samtalen.

Praktiske eksempler

Det gælder først og fremmest om at finde nøgleordene – altså ordene man altid skal forholde sig til – eller vinde kampene på, når de nævnes online. Et nøgleord er givet på forhånd: Skal NNF vinde, skal et af deres nøgleord naturligvis være NNF. Hver eneste gang der bliver snakket om NNF, skal de være klar til at berigtige eller berige med nogle flere fakta – det kan være i Tweet-længde eller ved at levere underbyggede argumenter i en PDF.

Skal en samtale berigtiges, skal man først vælge om man vil gå ind i kampen og sige “Hov hov – vi har fakta der understøtter at dit udsagn ikke holder vand”. At betragte – eller ikke at gøre noget – er også at kommunikere, når først du er præmisleverandør på dit nøgleord. Du forventes at have en holdning, men kommunikerer i virkeligheden ved dit fravær fra samtalen, men kan selvfølgelig stadig afrapportere at samtalen har fundet sted, internt i din egen organisation. Ved blot at betragte, kan man reelt få en masse hjælp gratis. Gør nogen opmærksom på, at organisationen eksempelvis sender nogle forkerte breve ud eller har et problem et andet sted i organisationen, kan man jo rette op på det.

John Wagner, Direktør for Samvirkende Købmænd lægger præmissen
John Wagner, Direktør for Samvirkende Købmænd lægger præmissen

Adm. dir. og talsmand for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, lytter eksempelvis efter ord som hypermarkeder og planlov eller måske planlov* (stjernen for at fange omtaler af alle de forskellige former af ordet planlov). Herover et fint eksempel, hvor John Wagner går i direkte dialog med Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti og sikrer at præmissen og opmærksomheden for samtalen om planloven rettes imod ulemperne ved hypermarkeder. Samtidig gør han indirekte opmærksom på at ingen kan få lov at tale om de to ord, uden at “skulle forbi” John Wagner først. I en lystig tone, nævner Benjamin Elberth at hvis man ikke kan finde John Wagner i en online debat, “skal man bare rose en Bilka butik” – så er han der med det samme.

John Wagner får Joachim B. Olsen i tale, ved at kommentere på Clement Kjersgaards Tweet hvori han spørger om vækstpakken

Direkte adgang til politikerne

Når Clement Kjersgaard i et Tweet, spørger om regeringens vækstforslag skaber vækst i hele DK op til en Debatten på DR2-udsendelse, svarer John Wagner med det samme og bliver retweetet af Clement Kjersgaard. Udover den øgede synlighed for Samvirkende Købmænds standpunkt omkring vækstplanen, får han senere i tråden Joachim B. Olsen i tale, som han ellers ikke ville have adgang til, uden at bede om et møde, der ikke ville have andet “publikum” end de to deltagere.

Ifølge Benjamin, er “kunsten” ikke at købe en masse data, men det handler om at finde en topleder, der mestrer (eller kan komme til at mestre) dialogformen og sikre at denne har adgang til og forholder sig til (betragter, beriger eller berigtiger) alle omtaler af nøgleordene.

Ældre Sagen ejer eksempelvis nøgleordene Ældrebyrde / Ældrestyrke, og kan reagere som præmisleverandør ved alle omtaler af Ældrebyrde, eksempelvis ved at korrigere med: “Hov hov, det hedder altså ikke ældrebyrde, men ældrestyrke og her har vi forøvrigt grafer og data der understøtter det”. I sin præsentation (der kan hentes herunder) lister Benjamin en række organisationer og de nøgleord de ejer – og burde eje.

Reaktivt

Tidligere kunne det ske, at en journalist eksempelvis ville ringe til en politiker og bede om en kommentar på en sag, og svaret kunne være “Øh”, fordi denne ikke var klædt på til at besvare spørgsmålene. I dag bør alle være klar over at deres interesser bliver omtalt i forvejen, og det er verdens nemmeste ting at bruge en tjeneste, som f.eks. Overskrift, der lader dig vide når din organisation eller andre interesser bliver omtalt mere end normalt. Tiden du køber, skal bruges på at forberede fakta og evt. grafikker der understøtter organisationens dagsorden på området.

Hent Benjamins præsentationen for at læse mere om ovenstående cases.


Det var den sidste opsamling fra Overskrift’s #lytgodt-morgenmøde den 15. marts. Læs også oplæggene fra Jeanette Hedegaard fra Ældre Sagen og Morten Torbjørn Andersen fra Fødevareforbundet NNF.

Følg denne blog eller Overskrift på Facebook eller LinkedIn for at holde dig orienteret om fremtidige morgenmøder.