Ny efterspurgt feature: Segmentering af modtagere

Alle søgninger er ikke lige interessante for alle medarbejdere i din organisation. Derfor får du nu mulighed for at tage styring med hvilke kollegaer, der modtager resultater for hvilke søgninger. Du får altså både mulighed for at spare dine medarbejderes tid ved at styre hvem, der skal modtage morgenmails og alarmer, men også hvilke søgeresultater de skal underrettes om.

Et kerneprincip hos Overskrift er nærhed til kunden. En af måderne, det udmønter sig på, er ved, at vi udvikler de features, som flest kunder påviser et behov for, når vi taler med dem. Hidtil har det været muligt at tilføje modtagere af den opsummerende morgenmail og e-mail- eller SMS-alarmer ved at ringe eller skrive til os. Vedligehold af modtagere kan du, som kunde, nu selv styre. Du får samtidig mulighed for at tilknytte en bruger til hver enkel søgeprofil. Hver enkelt medarbejder får dermed kun resultater og alarmer for relevante søgeprofiler.

 

Del viden med dine kollegaer

I udgangspunktet er det nu muligt at administrere op til 5 brugere med et standard Overskrift-abonnement. Har du brug for flere, lanceres desuden overskuelige pakker, der giver mulighed for flere modtagere.

Administration af modtagere
Det er nu muligt at administrere modtagere

Er du kun én bruger, der anvender din konto i dag, får du nu mulighed for at dele resultaterne af søgeprofilerne med dine kolleger. Du kan desuden bestemme, om nogle af dem også skal modtage alarmer ved høj aktivitet, enten pr. e-mail eller SMS.

Med den nye brugeradministration samler vi også op på et par begreber, der tidligere har være adskilt; En kunde logger på, samme person og måske et par andre personer modtager alarm-e-mails og SMS’er, og desuden modtager en række mailmodtagere en kopi af morgenmailen på CC. Disse tre forskellige måder at modtage underretninger om omtaler fra digitale og sociale medier samles altså nu i et enkelt administrations-skærmbillede.

Hvis du er tilfreds med måden resultaterne distribueres i dag, skal du ikke gøre noget. Alt vil fungere som hidtil, hvis du ikke gør mere.

 

Segmentering af modtagere giver øget fleksibilitet

Med den nye feature bliver alle de gamle modtagere (alarm-, morgenmail-, CC-modtagere og login-bruger) konverteret automatisk til den nye brugertype, og de vil alle modtage den samme information som hidtil. Herefter vil alle brugere i udgangspunktet blive sat op til at modtage alle resultater, sådan som Overskrift altid har fungeret. Har du udvalgte brugere med specifikke interesser, er det her, du har mulighed for øget fleksibilitet, ved at målrette resultaterne for hver enkelt søgeprofil til en eller flere udvalgte brugere.

 

Målret din søgning

Du vil herefter få mulighed for at målrette hver søgning til en udvalgt skare af dine brugere. Både når du opretter og ved tilpasning af en søgeprofil, kan du vælge, om alle dine modtagere skal underrettes om søgeprofilens resultater.

Alle eller udvalgte brugere kan tilknyttes en søgeprofil
Alle eller udvalgte modtagere kan tilknyttes en søgeprofil

Herover angives f.eks. at Lise Pedersen skal modtage resultater for søgningen på Fullrate, mens Peter Hansen ikke har interesse for Fullrate, og derfor ikke modtager hverken resultater i morgenmailen eller aktivitets-alarmer om nye omtaler.

 

Opsummering

Er du glad for din Overskrift-løsning, som den fungerer i dag, skal du, som nævnt, ikke gøre mere.

Sidder du derimod i en organisation med mere spredte interesser, bør du sætte dig ind i mulighederne for at styre hvem, der modtager hvilke resultater fra din Overskrift-løsning. I sidste ende kan du spare dig selv og dine medarbejdere tid, der måske ellers blev brugt på irrelevant støj.

Har du spørgsmål til den nye funktion, så tag endelig fat i os enten på mail eller telefon.

Læs mere om Overskrifts monitoreringstjeneste eller login og tilpas din løsning med det samme.


One Comments

Comments are closed.