Din mærkesag omtales også af det offentlige Danmark

Medieovervågning forbindes ofte med nyhedsmedier og sociale medier, men for nogle ligger den største værdi af en medieovervågningsløsning et helt andet sted.

Når politikere forhandler lovgivning på plads eller kommuner skal træffe en beslutning om en specifik sag, har det som regel afgørende betydning for borgere og virksomheder.

Foto: Christoffer Regild

En af Overskrifts kerneværdier er at holde datakvaliteten høj. Det gælder altså ikke kun om at holde støj og irrelevans fra døren, men også om at få de vigtigste omtaler ud til alle, der følger deres mærkesager.

Din mærkesag er mere end bare relevante meninger

Har du fulgt opslag fra denne blog, ved du hvor højt vi prioriterer at eliminere støj og fremdrage relevans. Med en fokuseret indsats har Overskrift intensiveret dækningen af omtaler i fremsatte lovforslag, forespørgsler og referater fra Folketinget. Derudover indekseres dagsordener og referater fra kommunale byrådsmøder, regionsrådsmøder, domstolsafgørelser og mange andre aktiviteter fra det offentlige Danmark.

For professionelle kommunikatører gør det en forskel, fordi det ikke kun giver indblik i holdninger og meninger til de relevante mærkesager, men direkte indblik i politiske beslutninger så snart de er truffet eller beslutninger som skal træffes. Arbejder du specifikt for en mærkesag, giver det altså mulighed for at påvirke politiske beslutninger, proaktivt, før de behandles lokalt, regionalt eller i Folketinget, men kun hvis du sørger for at holde dig underrettet.

Der er mange gode eksempler på at kunder har gjort reelle værdifulde værdifulde fund, når deres mærkesager er blevet omtalt, og et link til omtalen hurtigt har fundet vej til indbakken, f.eks.:

  • Organisationer der arbejder med en klimadagsorden kan både følge de politiske dagsordner lokalt og landsdækkende. Er interessen udelukkende lokal, giver det mening at indskrænke overvågningen ved at kræve at både emne og geografisk lokalområde er nævnt. En overvågning kan f.eks. følge alle omtaler hvor både ordet forurening OG Randers indgår.
  • For flere organisationer vil det være vigtigt at følge det ældreudspil, som regeringen i skrivende stund fremsætter. En dimension handler om det kommunikationstryk som politikere, lobbyister og interesseorganisationer lægger, men en lige så vigtig ligger i de dagsordner vores politikere tager beslutninger ud fra. Skal du sikre de ældres interesser lokalt, regionalt eller landsdækkende, er det helt centralt at kende til de beslutninger, politikerne skal til at træffe, så tidligt som muligt.

Det er ikke en holdbar løsning, at lade medieovervågning være en manuel opgave. Det politiske offentlige Danmark alene omfatter bl.a. et Folketing, 5 regioner og 98 kommuner.

14 dage – gratis og uforpligtende

Har du ikke tidligere arbejdet med digital mediemonitorering og arbejder du med en mærkesag eller et brand, anbefaler vi at du prøver selv og får indsigt i de mulige værdier der ligger gemt.

En prøveperiode med Overskrift er gratis i 14 dage. Du forpligter dig ikke til noget, og du får personlig hjælp i opsætningen. På den måde bliver dine resultater så relevante som muligt.

SKRIV DIG OP TIL EN PRØVEPERIODE HER