En tredjedel af folketingskandidaterne blogger

Vi har sammen med Lisbet Klastrup løbende forsøgt at holde rede på hvilke politikere i denne valgkamp som har taget blogs i brug, så man f.eks. kan følge politikernes blog-indlæg up-to-date. Nu har Lisbeths studentermedhjælper, Stine Engemand, så foretaget det store arbejde med tillige at løbe listen af samtlige 808 opstillede kandidater igennem for at se nærmere på deres online tilstedeværelse i valgkampen.

Resultatet er at ca. 250, svarende til ca. 30%, af de opstillede politikere blogger. Det er mere end en fem-dobling i forhold til sidste valg i 2005, noterer Lisbeth sig.

Det minder mig iøvrigt om, at jeg udtalte mig til ComputerWorld tilbage i januar 2005 om netop politikernes brug af weblogs. Dengang var blogs (og tilhørende RSS feed) stadig meget nyt og ikke mainstream som det er nu. Konklusionen var dengang at mange politikere nok ikke vil fortsæt med at blogge efter valget – hvilket i høj grad viste sig at passe.

I indeværende valgkamp tror jeg mange af “de nye” online medier som YouTube, Facebook og altså også blogging er blevet betragtet lidt som “so ein ding ..” samt en form for eksperiment for at lære medierne bedre at kende. Jeg tror mange politikere – særligt de yngre – fortsætter med deres blogs efter valget, også uanset om de bliver valgt ind eller ej. For det er jo bl.a. et dialog-medie, og hvor politikerne godt nok i valgkamps-perioden nok hellere vil ud med deres egne synspunkter, så er der altså i høj grad mulighed for at få input og feedback den anden vej fra borgerne og vælgerne.

Lisbeth er interviewet til TV-avisen (vises vist nok i aften) om politikernes anvendelse af nettet i bred forstand under denne valgkamp. Det skal jeg da se!!