Ældre Sagens tilgang til online lytning

Interessen for Overskrift’s første morgenmøde den 15. marts, med fokus på online-lytning, var meget overvældende. 3 yderst kompetente talere, 45 gæster og en ivrig spørge- og dialog-lyst gjorde det til en virkelig udbytterig morgen for alle. Første taler var Jeanette Hedegaard fra Ældre Sagen, der bl.a. fortalte hvordan Ældre Sagen lytter til sine medlemmer, og om hvordan hun afsætter tid, finder omtaler og genbruger godt indhold fra andre.

20160315_090548Pressefolk og direktion er især interesserede i det politiske landskab, så deres fokus er hovedsagligt omtaler af selve organisationen og udvalgte politiske nøgleord. Andre nøgleord benyttes til at identificere dagsordner omkring Ældre Sagen – “f.eks. værdighed, hvor vi kan være med til at præge samtalen. Ældre Sagen bliver identificeret med værdighed, men det er en lang process at finde sine nøgleord, og f.eks. sikre at andre endnu ikke har sat sig på dem”.

Jeanette Hedegaard fra Ældre SagenJeanette fokuserer ikke selv så meget på omtaler af Ældre Sagen, men finder i højere grad historier og billeder om “det frivillige liv” og “hyldest til alderdommen” og andre relaterede historier, ud fra sine egne nøgleord. Det kræver en anden tilgang og måske endda en kulturændring, at opsøge historierne omkring organisationen – ikke bare dem der direkte omtaler Ældre Sagen. Når det lykkes at finde disse historier, kan man til gengæld opleve at “verden begynder at eksplodere af interessante historier”, der kan deles videre og understøtte dagsordnerne.

Konkret spørger Jeanette kilden om hun må dele historier og dele billeder fra f.eks. Instagram, der fortæller, hvordan det er at være frivillig. De fleste mennesker bliver glade for at blive spurgt om man må bruge deres materiale og siger gladeligt ja.

Jeanette gav en række gode råd med:

  • Husk at få det gjort og prioriteret.
  • Afsæt tiden til at lytte det hver dag – det behøver ikke at være lang tid
  • Få det sat i system
  • Det kan være svært at videndele i større organisationer, f.eks. historier for relaterede dagsordner, som man gerne vil informere om, uden at det bliver til en “lang samtale”. Find en god måde at formidle historier og tips på, for at undgå at der går viden tabt mellem kolleger.
  • Når Jeanette ser noget som f.eks. frivilligorganisationen med fordel kunne tweete, så prikker hun fysisk (eller via mail) til personen – det virker lettest.

Ældre Sagen bruger ikke Facebook til at hverve og heller ikke til at tale med medlemmerne. Medlemmerne “gider” ikke rigtig dialogen om medlemsskab på sociale platforme, men bruger til gengæld ofte de sociale kanaler til at skrive ind, og det lander også hos Jeanette. Hun reagerer selv på mere og mere, men sender også indlæg videre til andre i organisationen – f.eks. eksperter der kan sikre at formuleringen er korrekt og eksempelvis juridisk holdbar. Facebook benyttes mest som en kommunikationskanal, til at nå modtagere der allerede interesserer sig for sagen, men altså ikke nødvendigvis medlemmer.

Ældre Sagen arbejder også for at sætte dagsordner, eksempelvis værdighed i ældreplejen. “Hvis vi ikke ved hvad der foregår omkring os, kan vi heller ikke vide hvilken dagsorden vi skal ind i, læne os op af, eller selv være med til at præge”. Arbejdet omkring ensomhed omfatter også samarbejde med andre organisationer, og i stigende grad involverer Jeanette og Ældre Sagen sig også i relevante samtaler der er startet andetsteds, og hun forventer at gøre det endnu mere i fremtiden.

En gang om måneden følger hun op på de hårde nøgletal for f.eks. Facebook og Twitter, og identificerer indlæg der har haft mest success og hvordan ligger det ift. strategiske mål. Det sammenfattes i en rapport, der gøres tilgængelig for organisationen. Hvis mål og målinger ikke stemmer overens, er der masser af materiale at foretage analyser på. Det giver godt overblik, er meget værdifuldt, og behøver ikke tage særlig lang tid.


På talerlisten den 15. marts kunne du også finde Morten Torbjørn Andersen fra Fødevareforbundet NNF og Benjamin Rud Elberth fra Geelmuyden Kiese, hvis oplæg du kommer til at kunne læse mere om her.